-->
Showing posts with label Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Show all posts
Showing posts with label Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Show all posts

SAMBUTAN PANITIA PERINGATAN ISRA MI'RAJ NABI BESAR MUHAMMAD SAW.

 Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuhu.
Bismillahirrahmanirrahim - Alhamdulillahi rabbil alamina, wa bihi nastaiunu ala umuriddunya wa ddin, wa sholatu wasalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmaina, amma bakdu. 

Kepada yang terhomat KH Habiburahman (Gus Miftah), para alim dan Ulama yang saya hormati, saudara, bapak, hadlirin hadlirat yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur ke Hadlirat Gusti Allah yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis mulia ini. 

Sholawat Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Junjungan kita Nabi agung Sayyidina Muhammad yang telah mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan- kebodohan menuju jalan terang benderang yaitu Agama Islam- Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Sebagai panitia, kami sampaikan terimakasih kepada MC yang telah mempersilakan saya aebagai perwakilan panitia untuk memberikan kata sambutan peringatan Isra Mi'raj. Kami ucapakan terimakasih mendalam kepada semua pihak yang membantu dan berpartisipasi dalam event PHBI ini. Kami sangat menghargai bantuan para sahabat berupa dana, waktu, tenaga dan pikiran, doa sehingga acara ini dapat terwujud dengan sangat baik. 

Bapak/Ibu yang dirahmati Oleh Allah dengan peringatan Izra Mikroj ini menjadi moment perenungan bagi kita tentang kecerdasan manusia, bagaimana manusia menilai sebuah kebenaran,sehingga keimanan dan aqidah kita semakin kokoh hari demi hari. 

Setiap kita percaya kepada maha kuasa dan perkasanya Kekuasaan Gusti Allah melalui qudrat iradahnya yang memperjalankan Hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil Aqsa dan naik ke  lantai ke-tujuh hingga sidratul muntaha dan bettemu langsung dengan Gusti Allah. 

UNGKAPAN PENUTUP PANITIA 

Akhir kata sebagai perwakilan panitia penyelenggara peringatan hari besar islam 27 Rajab pada kesempatan ini, menyampaikan permohonan maaf apabila dalam sambutan, sajian makanan, dan hal -hal terkait peringatan saat ini masih banyak kekurangan, celah, jauh dari kesempurnaan. 

Semoga ibadah kita melalui peringatan isro mikroj dirodloioleh Allah SWT. Akhirul Kalam, ihdinas shirotol mustaqiem, billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 

Contoh Pidato Sambutan Isra MikRaj

Gambar : istock 

Beberapa paragraf di atas sangat cocok diterapkan dimana panitia memberikan kata sambutan yang pendek ringkas dan tidak bertele-tele. Apabila dipraktekkan antara 3 hingga 5 menit, tergantung cepat lambatnya pengucapan dari pembicara (panitia). Bahkan di event yang pernah saya ikuti, ketika Narasumber utama sudah datang, maka sambutan langsung di skip dan lanjut ke Acara inti (Ceramah).

Sejak saya tinggal di Semarang, khususnya wilayah perumahan Sinar Waluyo ini, peringatan dilaksanakan secara seremonial oleh pengurus masjid Nurul Hidayah bersama BKM, saya sebagai jamaah apabila ada waktu, insyaallah ikut juga meramaikan.

ISRA MIKRAJ DI DESA TENARU GRESIK 

Kenangan paling berkesan ketika tinggal di desa sebagai santri, sungguh sangat berkesan hingga sekarang, bagaimana tidap musholla / MAsjid saling mengadakan peringatan dengan mengundang penceramah, seingat saya ada KH Kera Sakti- KH MUdzakir Makruf Mojokerto, dan nama-nama Kiyai yang saya tidak ingat lagi. 

Saya perhatikan bagaimana silih berganti orang naik turun podium sesuai urutan yang dibaca oleh MC, ingatan saya pada Mbak Mardiyah yang membaca urutan kegiatan dengan suaranya yang serak-serak basah. Sementara saya asyik menunggu waktu istirahat berupa pembagian sncak dan minuman di palstik atau di boks putih. 

Di masa itu, sering saya dengar penceramahnya membacakan ayat Alquran dengan nada / qirok karena suaranya yang merdu kemudian diterjemahkan artinya apa sesuai dengan tema. Misalnya Quran Surat Al-Isra ayat 85 : Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ceramah disampaiakn dalam bahasa Jawa - seingatku. 

 

Back to Top